Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi. Det är en behandlingsform som är förankrad i forskning. I en KBT-terapi ligger mycket fokus på hur man har det nu och hur man vill ha det framåt, även om hänsyn också tas till din historia. För att kunna få till en förändring undersöker man hur ens tankar, känslor och beteende påverkar en idag. I KBT arbetar man med analys för att identifiera problemet, med information/kunskap om problemet samt olika strategier/verktyg för att bryta eller förändra de negativa tankarna eller beteendena.