Om mig

Cecilia Stavegård

Beteendevetare och legitimerad psykoterapeut

Jag är beteendevetare med en kandidatexamen i psykologi, legitimerad psykoterapeut i KBT och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag har även en magisterexamen i psykoterapi. Jag har över 15 års erfarenhet av behandling, stödjande och vägledande samtal.

Min erfarenhet
Jag arbetade under flera år på olika skolor som skolkurator från f-klass till åk 9. Har även under en period arbetat på ett boende för barn med autism.

Under 9 års tid arbetade jag inom specialistpsykiatrin på en ätstörningsklinik i Stockholm. Jag har arbetat både med barn, ungdomar och vuxna med anorexi, bulimi, hetsätningsstörning och andra ätstörningar. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med Fairburns KBT-E manual vid ätstörningar och var med när vi utvecklade det konceptet på enheten.

Därefter har jag arbetat inom primärvården (vårdcentral) med psykisk ohälsa och har arbetat med behandlingar av depression, ångest, stress/ utmattning, tvång, ätstörning, relationsproblem och krissituationer.

Jag har erfarenhet av att arbeta med terapi på mottagning över video och chatt.